Категории

Поверителност на данните

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

 

"Белвезар Гама Дент" се придържат към дискретно и конфиденциално ползване на личната информация, която нашите клиенти или посетители на уеб сайта ни предоставят. Предоставяйки ни вашите лични данни, ние приемаме, че се съгласявате "Белвезар Гама Дент" да ползват тази информация, както е описано по-долу.

 

Събиране и използване на информация

"Белвезар Гама Дент" събират следния тип информация: име, адрес за кореспонденция, телефонен номер, адрес на електронна поща и друга, свързана с обслужването и маркетинговите цели на фирмата информация, която клиентите предоставят по какъвто и да било начин, включително по електронна поща или през сайта. Също така е възможно да събираме информация във връзка с ползването на нашите продукти и услуги и предпочитанията на клиентите, с цел подобряване на обслужването и предлагането. Лична информация се събира в момента, в който потребители се свързват с нас, изпращат запитвания, пазаруват on-line.

 

Лична информация

Личната информация, събрана от "Белвезар Гама Дент", се използва за:
• отговаряне и обработка на запитвания, искания, поръчки или заявки, направени от клиентите;
• разглеждане и разрешаване на рекламации; 
• създаване на услуги, които отговарят на нуждите на клиентите
• провеждане на маркетингови изследвания
• разпращане на промоционални предложения и отстъпки, за по-добра информираност на нашите клиенти
Личната информацията, която ни е предоставена, се събира в специална клиентска база данни. Ако желаете да не ви включваме в нея или да ви отпишем, моля, свържете се с нас на belvezar@abv.bg.

 

Специално предупреждение - за деца до 16 годишна възраст
Ако сте под тази възраст, моля, не ни изпращайте личните си данни (напр. името, адреса, e-mail-а си и т.н.). Ако искате да зададете въпрос или да използвате този сайт по начин, който изисква предоставяне на лична информация, моля, обърнете се към ваш родител или настойник, който да направи това от Ваше име.

 

Предоставяне на лична информация на трети лица
"Белвезар Гама Дент" декларират, че няма да разкриват, продават или предоставят на трети лица всякаква лична информация, получена от клиенти или посетители на сайта, с изключение на следните случаи:
• ако това разкриване се изисква от закона; 
• ако се изпраща пощенска кореспонденция към Вас;
• ако е получено предварително Вашето съгласие за това.

 

Сигурност
"Белвезар Гама Дент" взимат предпазни мерки да защитят конфиденциалността и сигурността на личната информация и да предотвратят неоторизираното или случайното й разкриване. Само оторизирани служителина "Белвезар Гама Дент" имат достъп до лични данни и тези служители са задължени да третират информацията като конфиденциална. Въпреки мерките за сигурност, "Белвезар Гама Дент" не могат да гарантират на 100%, че неоторизирани лица няма да получат достъп до личните Ви данни.

 

Връзки към други сайтове
На сайта на "Белвезар Гама Дент" се публикуват връзки (линкове) към сайтове на трети лица. Възможно е тяхното съдържание да изглежда като част от нашия сайт, но то всъщност се предоставя от трети лица и ние нямаме контрол върху него. Оттук следва, че не можем да носим отговорност за информацията, която предоставяте на тези сайтове. Преди да го направите, ви препоръчваме да се запознаете с политиката на конфиденциалност, която провеждат в тези сайтове

.

Изменения в политиката за конфиденциалност
"Белвезар Гама Дент" си запазват правото да променят своята политика за конфиденциалност. Ангажираме се с публикуването в сайта на всяка промяна, свързана с информация за посетителите относно типа на събираните данни, използването им и обстоятелствата, при които тези данни могат да бъдат разкрити на трети лица.